Wizyta duszpasterska 2019/2020

We  wtorek  kończymy  odwiedziny duszpasterskie.  Chwała  Panu  za  dar tych  odwiedzin!  Myślę,  że  kolęda (jak się popularnie nazywa) stała się okazją do cennej wymiany darów duchowych.  Kapłan  idzie  do  rodzinnych domów z przesłaniem Chrystusowego  pokoju  i  miłości.  Idzie  z Chrystusem,  z  Jego  Ewangelią,  by dawać w gronie rodzinnej wspólnoty pokrzepienie i modlitwę. Tak wielu Parafian  potrzebuje  owego  pokrzepienia  i modlitwy.  Iluż  ludzi  nosi  w  sercu niepokój, lęk przed niepewnością jutra, smutek samotności i choroby? Ludzie czekają na kapłana, szczególnie samotni i starsi, opuszczeni i żyjący w ciągłej ciszy. Czekają na kapłana, by porozmawiać, może podzielić się swoimi  problemami  i  wątpliwościami.  W  niejednym  domu  chciałoby  się nieco dłużej  pozostać  i  choćby  na  chwilę  zapełnić  pustkę  samotności.  Niestety czas popędza, bo inni też czekają, a nadto obowiązki życia parafialnego.  A kapłan, co otrzymuje? Wiele by o tym pisać i mówić. Niewątpliwie najcenniejszym darem jest świadomość, że mogę komuś nieść odrobinę umocnienia i pokrzepienia. Ciepła dłoń podana na pożegnanie daje świadomość wartości kapłaństwa, którym zostałem obdarowany. Dzięki za wszystko, co nam się przydarzyło w czasie kolędowych spotkań. xdzh

DAR  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ

Pozwoliłem sobie zatytułować Kolędę, czyli Wizytę duszpasterską, jako dar. Czyż każdy człowiek dla drugiego człowieka nie jest darem? Przecież sam Bóg w nas mieszka. Tym bardziej, gdy celem spotkania wiernych z kapłanem jest modlitwa i wzajemna wymiana myśli wyrażona w słowach. Bądźmy darem dla siebie! Mając świadomość daru jakim mogę być dla drugiego człowieka, otwieram się na niego i jestem gotów ubogacić go swoją osobą, a zarazem przyjąć jego go jako dar od samego Boga.  Kapłan przychodzi do rodziny w imieniu Chrystusa, bo przecież On powiedział: „Idźcie, oto was posyłam…!” Przychodzi jak ojciec rodziny parafialnej, by zobaczyć jak żyją dzieci. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by wizytą duszpasterską wzajemnie się ubogacić.

Proboszcz Parafii - ks. Henryk Dziadczyk

Przygotujmy pewne elementy związane z wizytą duszpasterską. Niech leży Pismo święte na stole, woda święcona, kropidło, a tam gdzie są dzieci, także zeszyty do religii. Podobnie jak w poprzednich latach, będzie nam miło jeśli ktoś przyjedzie po kapłana, a po wizycie odwiezie go. Będzie także miło jeśli podczas wizyty ktoś przygotuje jakiś posiłek, albo samą herbatę czy kawę.

PLAN  WIZYTY  DUSZPASTERSKIEJ  NA  NAJBLIŻSZY  TYDZIEŃ

Wtorek 7 stycznia
9.00 Przyłanki i Ludwików – 2 księży; Wierzchlas i Wygwizdów – 1 ksiądz
16.00 ul. Pocztowa – 2 księży; ul. Mostowa, Wodna, Szkolna, Szczęśliwa – 2 księży
Środa 8 stycznia
9.00 Nosalewice i Budy Nosalewickie – 2 księży, Grobla z domami przy ul. Żarnowskiej – 2 księży
16.00 Blok nr 36 – 1 ksiądz; ul. Turystyczna i Kanałowa – 1 ksiądz; ul. Trytwa, Ogrodowa, Sukiennicza, Leśna – 2 księży
Czwartek 9 stycznia

9.00 ul. Kwiatowa – 1ks; ul. Słoneczna i Nowa – 1ks; ul. Piotrkowska – 1ks
16.00 Blok nr 38 – 1ks; ul. Majowa Góra, Lipowa i Majowa 1ks; ul. Korycińska i Konopnickiej – 2 ks.
Piątek 10 stycznia
9.00 ul. Krakowska, Browarna, Zachodnia – 1ks; ul. Stara i Wierzbowska -1ks; ul. Cegielniana i Podzamcze - 1ks.
16.00 ul. Kielecka – 2ks; Blok nr 26ABCD – 2ks.  
Sobota 11 stycznia
9.00 ul. Radomszczańska, Wiśniowa, Brzozowa, Klonowa, Modrzewiowa – 2ks; ul. Rzemieślnicza, Kazimierza Wielkiego, Żeromskiego, Wnuka, Krzywa – 2 ks.
Poniedziałek 13 stycznia
9.00 ul. Kościelna, Cmentarna, Stodolniana – 2ks; ul. Rynek, Warszawska, Spółdzielcza i Blok nr 6 – 1ks.
16.00 ul. Konecka (wraz z blokami Miejskie Pola), Spacerowa, Żarnowska – 4 ks.  
Wtorek 14 stycznia
9.00 ul. Częstochowska – 3 księżyWrzesień 2020
BuaXua Calendar