OGŁOSZENIA - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 31 maja 2020r.

1. W dniu wczorajszym, 30 maja, o godz. 10.00, w katedrze Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, nasz Rodak diakon Piotr Sinkiewicz otrzymał święcenia kapłańskie.  

2.  Za tydzień, w niedzielę 7 czerwca o godz. 12.00 przeżyjemy uroczyste Prymicję ks. Piotra. Już dziś serdecznie proszę o modlitwę w Jego intencji, by radość wypływająca z kapłaństwa napełniła Jego serce i trwała przez całe życie i posługiwanie w kapłańskie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wielkim wydarzeniu. Zachęcamy młodzież, by licznie uczestniczyła w uroczystości PRYMICYJNEJ Ks. Piotr.

3.  Ofiary złożone dziś na tacę są przeznaczone na Seminarium Duchowne w Radomiu.

4.  Od dzisiejszej niedzieli już nie możemy skorzystać z dyspensy od niedzielnej Eucharystii. Wciąż nas obowiązują maseczki podczas Mszy świętej.

5.  Niebawem rozpoczną się dalsze pracy przy naszej świątyni. Będą one polegały na dalszym umacnianiu murów świątyni, a końcowym etapem tych prac będzie  estetyka  zewnętrzna.  Mam  kolejną  radosną  wiadomość.  Oprócz  dotacji przyznanej  nam  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 280 tys. złotych, kilka dni temu otrzymałem wiadomość, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przyznał nam ponad 80 tysięcy złotych dotacji.

6.  Dziś  kończą  się  Nabożeństwa  Majowe,  a  także  Apele  Jasnogórskie.  Bardzo dziękuję zespołowi EMAUS za codzienne prowadzenie Apeli. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, które będą sprawowane po Mszy świętej o g. 18.00.

7.  Jutro ŚWIĘTO MATKI KOŚCIOŁA. Msze św. o 7.00, 9.00 i 18.00

8.  Spotkanie z Ks. Markiem Dziewieckim będzie 17 czerwca.

9.  Po konsultacji z Rodzicami dzieci I-szo Komunijnych ustaliliśmy, że I Komunia święta będzie w tym roku w dwóch terminach: 19 lipca i 13 czerwca.

10.  Serdeczne dziękuję Państwu Agacie i Michałowi Strojkowskim za piękne kwiaty zdobiące ołtarz.

11.  W tym tygodniu I-szy czwartek miesiąca i Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana (zachęcamy do modlitwy w intencji kapłanów). W piątek I-szy
piątek miesiąca. Za tydzień Uroczystość ŚWIĘTEJ TRÓJCY.


od 31 maja

do 7 czerwiec 2020 r.


 

Niedziela 31 maja Zesłanie Ducha Świętego

7.00

+ Bernadetę Kozłowską

Brat Czesław z rodz.

7.00

+ Ryszarda Duńskiego w 2 rocznicę śmierci

Żona

9.00

+ Stanisławę 20 rocznicę śmierci, Walentego 17 rocznicę śmierci Kwiatkowskich


9.00

+ Jerzego Michalskiego 4 rocznicę śmierci, Feliksa, Feliksę, Janinę Wrześniaków


9.00

+ Krystynę, Tadeusza Pełków

Córka Małgorzata z rodz.

10.30

O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej Serdecznej

i św. Cecylii dla scholanek


12.00

O błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla kapłanów pracujących w Parafii z racji ich rocznic święceń kapłańskich


12.00

O błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  dla rodziców z Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje dzieci


18.00

+ Anielę, Bolesława, Marię, Józefa Marjanów


Poniedziałek 1 czerwca – Matki Kościoła

7.00

+ Edmunda Hajduka

Wnuczek Robert z rodz.

7.00

+ Kazimierza Kochanowskiego

Teresa Kowalska z rodz.

7.00

+ Mariana Tadeusza Janinę Gaj


9.00

+ Mariannę Jędrzejczyk


9.00

+ Tadeusza Krystynę Pełków

I W Żurawscy

18.00

+ Krzysztofa Kocimskiego

Łukasz  z rodz.

18.00

+ Danutę 3 rocznicę śmierci  Jana Dyk


18.00

+ Zofię Antoniego Saternus Barbarę Mariannę Antoniego Krawczyk


Wtorek - 2 czerwca

6.30

+ Barbarę Wicik

Prac szkółki z Gaju

6.30

+ Antoniego Margasa

Małgorzata  Elżbieta z Jabłonnej

7.00

+ Zbigniewa Młynarczyka

KZR Wola Przedborska

7.00

+ Stefanię Stanisława Dębskich


7.00

+ Roberta Gniewosza

J J Bała z rodz.

18.00

+ Annę Marię Lichota-Wiśniewską

I M Glądalscy

18.00

+ Romualda Bakalarza

Żona z dziećmi

18.00

+ Bernadetę Kozłowską

Robert Francuz z prac

Środa - 3 czerwca

6.30

+ Mariana Kucharskiego


6.30

+ Kazimierza Kochanowskiego

I J Motyka

7.00

+ Stanisława Jakubowskiego

B R Mularczyk

7.00

+ Mariana Sochackiego

Ryszard Muszczak

7.00

+ Andrzeja Stanisławę Gaj Jana Lucjana Barbarę Gaj


18.00

O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha świętego w czasie egzaminów maturalnych dla Marka i Mikołaja


18.00

O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Marii i  Szymona


18.00

O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki Bożej Serdecznej dla Alicji Jędruszek z racji urodzin


Czwartek - 4 czerwca

6.30

+ Roberta Gniewosza

Rodz. Migockich

6.30

+ Krystynę Okoń

Syn Andrzej z rodz.

7.00

+ Mariana Sochackiego

Tadeusz

7.00

+ Arkadiusza Wnuka

Lucjan Baran

7.00

+ Zygmunta Młynarczyka

Wiesława z rodz.

18.00

+ Bernadetę Kozłowską

Teściowie Jędrzejczyk

18.00

+ Bernadetę Kozłowską

Magda Daniel Jędrzejczyk

Piątek 5 czerwca ­ I miesiąca

6.30

+ Roberta Gniewosza

T R Glenda z rodz.

6.30

+ Kazimierza Kochanowskiego

Prac Muzeum Ludowego

7.00

+ Marcelego Żurawskiego

Mieszkańcy Nosalewic

7.00

+ Mariana Sochackiego

Chrześniak Adam z r

18.00

+ Romanę Mościńską w 1 rocznicę śmierci

Mąż i córka Bożena

18.00

+ Grażynę Gonera

Syn Marcin z rodz.

Sobota - 6 czerwca

6.30

+ Teresę Opaczyńską

Wnuczka Agnieszka z rodz.

6.30

+ Mieczysława Mazurka

Wnuczka Dorota z rodz.

7.00

+ Barbarę Wicik

Siostra Anna z rodz.

7.00

+ Mirosława Kowalczyka

Bartek Jędrzejczyk z rodz.

7.00

+ Elżbietę Arwar


18.00

O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej Serdecznej dla Artura i Agnieszki Ględa w 25 rocznicę ślubu


18.00

+ Katarzynę Motyka

Zdzisław Sieradzki z rodz.

Niedziela - 7 czerwca

7.00

+ Józefa Stanisława Janinę Kopczyńskich Władysława Mariannę Sobczyków


7.00

+ Emila 3 rocznicę śmierci Zofię Józefę Tomalków Zofię Mariana Kosierkiewiczów


9.00

+ Władysławę Aleksego Juszczyków Marię Jana Jerzego Mieczysława Michalskich


9.00

+ Wiesława Auguścika


9.00

+ Czesławę Henryka Barskich Anielę Koską


10.3012.00

Prymicje x Piotra


18.00

+ Tadeusza Krystynę Pełków

Syn Antoni z rodz.


Wrzesień 2023
29
Piątek
święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
BuaXua Calendar