Regulamin Pielgrzymki - 2016

Zapisanie się oraz uczestnictwo w pielgrzymce jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. To niezwykła forma wędrownych rekolekcji przeżytych w ciągu 7 dni.

- Cieszymy się bardzo, że jesteś z nami na kolejnej pielgrzymce do Jasnogórskiej Matki.

- Idziemy do Częstochowy z różnymi intencjami. Pewnie Ty też masz zamiar opowiedzieć Panu Bogu o swoim życiu, o swoich nadziejach, smutkach i radościach. Super! Właśnie o to chodzi w pielgrzymce.  Idziemy w gronie sympatycznych przyjaciół, szukać inspiracji do rozmowy z Bogiem.

- Znakiem rozpoznawczym naszej pielgrzymki jest ŻYCZLIWOŚĆ, którą ofiarujemy znajomym i nieznajomym pielgrzymom. Przypomnij sobie o tym, gdy wyciągniesz z plecaka pachnące kanapki albo gumy do żucia.

- Jesteśmy jedną wielką RODZINĄ PIELGRZYMKOWĄ, rezygnujemy zatem z formy „Pani", „Pan" a zwracamy się do siebie nawzajem „Siostro", „Bracie".

- To co wypełnia treść całej Pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie MIŁOŚĆ BOGA I BLIŹNIEGO. Wszyscy spieszymy z pomocą i życzliwością na trasie, na postojach, w miejscach noclegów WSZĘDZIE.

2. Informacje organizacyjne:

- Osoby, które czują się słabsze fizycznie powinny koniecznie iść z przodu grupy.

- W czasie drogi, pod żadnym pozorem, nie wychodzimy poza linię boczną wyznaczoną przez niesiony kabel.

- Trzymamy się wszyscy razem w zwartej kolumnie, nie zostawiając ani przed sobą, ani za sobą wolnego miejsca.

- Prosimy o to, by nie wędrować samotnie poza grupą ponieważ stwarza to olbrzymie zagrożenie dla wszystkich pielgrzymów.

- Podczas pielgrzymki pijemy bardzo dużo wody (nawet jeśli nam się nie chce pić) i zakrywamy głowę przed promieniami słonecznymi (nawet jeśli wydaje się nam, że fajnie jest się poopalać).

- Korzystanie z telefonów komórkowych podczas drogi jest bardzo niewskazane i denerwujące dla innych pielgrzymów.

- Prosimy uprzejmie, ale stanowczo, by we wszystkich sprawach organizacyjnych dostosować się do komunikatów służb medycznych i porządkowych, ci ludzie naprawdę są na pielgrzymce po to, by nam pomóc.

- Nie ma noclegów koedukacyjnych. Dbamy o czystość i porządek (zabiegi higieniczne w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy).

- Za bezinteresowną gościnność okazujemy szczególną wdzięczność.

- Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do pobudki lub według planu dnia znajdującego się na rozpisce.

- Uczestnictwo w pielgrzymce stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, produkowaniem oraz upublicznianiem filmu, zapisu wideo i audio, a także fotografii z Pielgrzymki lub/i każdego elementu Pielgrzymki prezentowanego w środkach masowego przekazu.

3. W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:

- zapisze się w kancelarii parafii Św. Aleksego w Przedborzu od 14 sierpnia w godz. 8.00-9.00 i 17.00-18.00.
- przystąpi do sakramentu pokuty (najlepiej przed wyruszeniem na trasę pielgrzymki);
- codziennie uczestniczy we Mszy świętej i przyjmuje Komunię św.;
- uważnie słucha głoszonych konferencji, włącza się we wspólne modlitwy i śpiew;
- jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością znosi niewygody na trasie i noclegach;
- nie będzie palił tytoniu i pił alkoholu;
- będzie nosił na widocznym miejscu znaczek, oraz kartę uczestnictwa;
- bezwzględnie przestrzega zakazu wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu;
- przestrzega zakazu kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych np. baseny, rzeki, stawy; nie pali ognisk i nie używa otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań i w lesie;
- tworzy atmosferę życzliwości, wzajemnej troski i pogody ducha;
- okazuje wielką życzliwość i wdzięczność dla gospodarzy, u których nocuje oraz ludzi, którzy w drodze użyczają gościny;
- szczególną troską otacza tych, którzy idą pierwszy raz;
- idzie w grupie i samowolnie jej nie opuszcza;
- zachowa polecenia Księży i służb porządkowych;
- nie będzie biernym uczestnikiem ani przyczyną jakichkolwiek konfliktów.

4. Udział osób nieletnich w pielgrzymce jest możliwy według następujących zasad:

- do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie
- w wieku od 16-18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

5. Każdy pątnik zabiera ze sobą:

- dokument tożsamości, różaniec, śpiewnik;

- wygodne, mocne i rozchodzone buty, kilka par grubszych bawełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą (nie obcisłą i nie elastyczną), ciepły sweter, płaszcz przeciw deszczowy, nakrycie głowy; zapobiegając uczuleniom (tzw. chorobie asfaltowej) nosimy długie spodnie; obowiązuje skromny strój;

- chlebak lub mały plecak z zapasem żywności na cały dzień, bidon, niezbędnik, kubek lub menażkę; ponadto w bagażu przewożonym w samochodzie: śpiwór, materac lub karimatę; wskazany jest też namiot; dobrze jest mieć latarkę;

- własną mini-apteczkę: zasypka-talk kosmetyczny, woda utleniona, dwa bandaże elastyczne, cztery zwykłe bandaże, plastry opatrunkowe, krople żołądkowe, stale zażywane lekarstwa; najbardziej potrzebne leki każdy pielgrzym nosi przy sobie, dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają siostrze pielęgniarce; w przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać przepustkę pisemną od lekarza lub pielęgniarki na opuszczenie grupy i dotarcie do miejsca noclegu;

- nie zabieramy cennych rzeczy!

Pamiętajmy, że za rok przyjdziemy w te same miejsca.
Jakie pozostawimy świadectwo w tym roku, odbierzemy z nawiązką w roku następnym.

UWAGA!
Za  nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki, zaleceń przewodników i służb pielgrzymkowych, w szczególności służb porządkowych a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki przewiduje się:
- upomnienie ustne;
- upomnienie z wpisem do legitymacji;
- wykluczenie z grona pielgrzymów, z podaniem nazwiska do wiadomości pątników oraz księdza Proboszcza jego parafii.