22 lipca 2016 r. - piesza pielgrzymka do Czarneckiej Góry