Matka Boża Serdeczna

MATKA BOŻA SERDECZNA, w znaku łaskami słynącego obrazu, stanowi największy skarb parafii. Matka Boża Serdeczna pojawiła się tutaj w 1618 roku, stając się Patronką i Matką powstałej w 1341 roku parafii, przeniesionej z Policzka.
 

Od tamtej pory jest obecna z ludem tej parafii, a liczne świadectwa potwierdzają Jej cudowną opiekę nad wiernym ludem. Pożar, jaki nawiedził parafialną świątynię w 1683 roku, dokonał wielkich zniszczeń budynku i wyposażenia, ale nie śmiał dotknąć Jej cudownego Wizerunku. Wierni, jak donoszą historycy, uznali ten fakt za cudowny i świadczący o niezwykłej opiece Serdecznej Matki. Na przełomie 2014 i 2015 roku, dzięki ofiarności jednego z Parafian, dokonano konserwacji cudownego Wizerunku oraz wykonano nowoczesny system odsłaniania i zasłaniania samego Wizerunku, a także XVIII wiecznej srebrnej szaty zdobiącej Matkę Bożą. Odsłonięta Matka Boża ukazuje się w całym pięknie swego Oblicza, a wierni odczuwają ciepło Jej Serca.

To Ona, Matka Boża Serdeczna jest Inicjatorką pomysłu Dróżek Modlitewnych i Domu Formacji, jaki powstał obok miejsca modlitwy i refleksji. Ona poradziła, co należy uczynić, by sprowadzić tutaj wiernych pielgrzymów. Ona nieustannie doradza i roztacza opiekę nad tą Wspólnotą.

Przybądź i Ty do Przedborza, do Matki Bożej Serdecznej, a z pewnością w murach tej czcigodnej świątyni, sięgającej swymi korzeniami XIII wieku, odnajdziesz Matczyne ciepło i pokój serca, którego tak pragniemy.

Ks. Henryk Dziadczyk, proboszcz parafii


 



Wrzesień 2023
29
Piątek
święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
BuaXua Calendar