Domowy Kościół - Ruch Światło Życie

Święta RodzinaŹródło: www.infodk.pl

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK FORMACYJNY 2018-2019 POD HASŁEM :

"ŚWIĘTOŚĆ W CODZIENNOŚCI".

W tegorocznym liście kręgu centralnego zapraszamy na drogę do świętości w codzienności. Już w jednym z pierwszych punktów „Zasad Domowego Kościoła” czytamy: „DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim” (p. 10).
Przewodnikiem na tej drodze będzie papież Franciszek i słowa jego adhortacji o powołaniu do świętości w świecie współczesnym „Gaudete et exsultate”. To tam znajdujemy wyraźną zachętę do świętości poprzez codzienność, to tam odkrywamy „świętość z sąsiedztwa” (GE 7).

„Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. (…)
Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół.
Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom.
Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa” (GE 14).

Kluczem naszego listu jest pięć cech „stylu życia, do którego wzywa nas Pan” (GE 110) wymienianych przez Ojca Świętego w IV rozdziale adhortacji: 1/ znoszenie, cierpliwość, łagodność; 2/ radość i poczucie humoru; 3/ śmiałość i zapał; 4/ we wspólnocie; 5/ w nieustannej modlitwie. Sam Papież pisze, że nie wyczerpują one „wszystkich istniejących wzorów świętości, ale są pięcioma wspaniałymi przejawami miłości Boga i bliźniego”, które są szczególnie istotne. Pragniemy w świetle tych cech odczytywać wskazówki dla naszej drogi do świętości.
Niech ten list nie będzie tylko jednorazową lekturą osobistą, małżeńską, czy wspólnotową w związku z wrześniowym spotkaniem kręgu. Powracajmy do jego treści przy różnych okazjach – tak, jak świętość ma być codziennością, tak niech treść tego listu przenika nasze życie małżeńskie, rodzinne, wspólnotowe.
Zapraszamy do świętości w codzienności


A może zainteresuje Ciebie Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą?Krucjata Wyzwolenia Człowieka


MODLITWA małżonków


MODLITWA przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego - założyciela Ruchu Światło - Życie

  

Domowy Kościół Ruchu Świa­tło Życie został zało­żony przez ks. Fran­ciszka Blach­nic­kiego i pomaga mał­żon­kom sakra­men­tal­nym czer­pać z łaski mocy sakra­mentu mał­żeń­stwa, uczy jak żyć tym sakra­men­tem i cele­bro­wać go przez całe życie. Ducho­wość mał­żeń­ska reali­zo­wana jest poprzez przy­ję­cie ele­men­tów for­ma­cyj­nych nazy­wa­nych – darami. Są to codzienna modli­twa oso­bi­sta  i mał­żeń­ska, czy­ta­nie Pisma Św. Dia­log Mał­żeń­ski, spo­tka­nia for­ma­cyjne, i reko­lek­cje. Dzieci wycho­wane w takiej rodzi­nie w spo­sób natu­ralny wzra­stają we wie­rze ucząc się Boga przez wspólną modli­twę rodzinną, czy­ta­nie Pisma Świę­tego i moż­li­wość zada­wa­nia pytań zwią­za­nych z wiarą na równi z pyta­niami z innych dzie­dzin życia. Dzieci żyjąc w takiej rodzi­nie czują się bez­pieczne i kochane, mając szansę na dobry roz­wój i dobry wzór na przy­szłość. Spo­tka­nia Kręgu Rodzin odby­wają się raz w mie­siącu w naszych domach.

W naszej Parafii istnieją trzy Kręgi Rodzin. Dwa pierwsze powstały w 2012r., natomiast trzeci w 2015r. Jeżeli zależy Ci na rozwoju duchowym twojego małżeństwa, chcesz poprawić relacje ze współmałżonkiem, dziećmi przystąp do trzeciego kręgu Domowego Kościoła! Informacja u ks. Henryka Dziadczyka lub ks. Dominika Tkaczyka. Ser­decz­nie i gorąco zapraszamy.

INFORMACJE:

- w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza Św. o godz. 12:00 z czynnym udziałem członków Domowego Kościoła

- w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez członków Domowego Kościoła


KALENDARIUM


 

 

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła - ks.Przemysław Wójcik


Para diecezjalna - Monika i Jarosław Kołodziejczykowie


Para rejonowa - Beata i Grzegorz KurcbartAKTUALNOŚCI Domowy

Piknik Rodzinny 2017

poniedziałek, 03 lipca 2017

Wakacje  w  Przedborzu  rozpoczęły  się PIKNIKIEM RODZINNYM zorganizowanym przez rodziny z Domowego Kościoła z Przedborza, które 25 czerwca 2017r. skończyły rok formacyjny 2016-2017. Zgromadziło się  kilkanaście...

(1497)
Więcej…

Rekolekcje "Reguła życia"

poniedziałek, 20 marca 2017

W dniach od 17-19 marca 2017 roku w Dąbrówce odbyły się rekolekcje tematyczne "REGUŁA ŻYCIA", w których uczestniczyły dwie pary małżeńskie z pierwszego kręgu rodzin Domowego Kościoła. Parą animatorską  byli Jola i...

(1310)
Więcej…

Droga Krzyżowa z rodzinami Domowego Kościoła

sobota, 18 marca 2017

W piątek, 17 marca 2017r., przeżyliśmy wielkopostną  Drogę  Krzyżową na  Dróżkach  Modlitewnych  ze Wspólnotami  Domowego  Kościoła  z  Rejonu  Opoczna,  Końskich,  Stąporkowa  i  Przedborza. Podobnie jak rok temu,...

(1745)
Więcej…

Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

niedziela, 15 stycznia 2017

6 stycznia 2017r. , w Święto Trzech Króli, odbyło się spotkanie opłatkowe Kręgów Domowego Kościoła. Zgodnie z polską tradycją Świąt Bożego Narodzenia, rodziny DK z naszej parafii, spotkały się, by przełamać się...

(1918)
Więcej…

Adwentowy Dzień Wspólnoty w Karwicach

sobota, 10 grudnia 2016

10 grudnia 2016r. odbył się w Adwentowy Dzień Wspólnoty Rejonu Opoczno Domowego Kościoła w Kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Karwicach pod hasłem "Miłosierni przez pełnienie dzieł wyzwolenia." Uczestniczyło w...

(1797)
Więcej…

Świadectwo z rekolekcji - ORAR II stopnia

poniedziałek, 14 listopada 2016

Orar II stopnia - Posługa Animatorska - w dniach od 9.11.2016r. do 13.11.2016r. w Dąbrówce odbył się Orar II stopnia, w którym uczestniczyły 3 pary z naszej parafii z I kręgu rodzin Domowego Kościoła. Tematem było...

(2187)
Więcej…

Powakacyjny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

wtorek, 06 września 2016

W sobotę 3 września 2016r. w urokliwej miejscowości Jedlnia-Letnisko, dzięki uprzejmości tutejszego Proboszcza ks. kanonika Andrzeja Margasa, jak co roku odbył się powakacyjny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła...

(1985)
Więcej…

Piknik rodzinny Rejonu Opoczno w Stąporkowie

sobota, 25 czerwca 2016

W dniu 25 czerwca 2016r. w Stąporkowie, na zakończenie pracy roku formacyjnego odbył się piknik rodzinny Rejonu Opoczno Domowego Kościoła. W pikniku rodzinnym brali udział również przedstawiciele Domowego Kościoła z...

(1565)
Więcej…

Czuwanie modlitewne w Petrykozach

sobota, 14 maja 2016

W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego odbyło się czuwanie modlitewne w parafii Petrykozy. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorem był Domowy Kościół Rejonu Opoczno. Czuwanie rozpoczęło się o...

(3551)
Więcej…

Rekolekcje w Dąbrówce - "Modlitwa małżeńska"

niedziela, 17 kwietnia 2016


W dniach od 15 do 17.04.2016 r. trzy pary małżeńskie z naszej parafii z kręgu Domowego Kościoła przebywały w Dąbrówce na rekolekcjach tematycznych "Modlitwa małżeńska". Prowadzącym byli p. Chochoł a konferencje...

(1812)
Więcej…

Spotkanie Wielkanocne Wspólnoty Domowego Kościoła

czwartek, 14 kwietnia 2016

3 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie wielkanocne Wspólnoty Domowego Kościoła. Jednocześnie w tym dniu miała miejsce co miesięczna msza św. o godz. 12:00 z czynnym udziałem członków Domowego Kościoła. Tematem...

(1732)
Więcej…

"Rozmowa z Panem"

sobota, 09 kwietnia 2016


Koniec minionego tygodnia (08-09.04.2016 r.) obfitował w bogate przeżycia.

W piątek wieczorem, po raz drugi, również członkowie Domowego Kościoła, spotkali się na "Rozmowie z Panem" w Domu Formacji. 24 godziny...

(1535)
Więcej…

Rejonowy Dzień Wspólnoty w Czarnej

sobota, 09 kwietnia 2016

W sobotę, 9 kwietnia 2016 r., przedstawiciele Domowego Kościoła naszej parafii uczestniczyli w Dniu Wspólnoty w Czarnej koło Końskich. Nasza parafia była reprezentowana przez 12 osób, przedstawicieli trzech Kręgów...

(1777)
Więcej…

Konferencja w Sejmie RP – Rodzina siłą Polski

środa, 30 marca 2016

30 marca 2016 r. z okazji dziesiątej rocznicy wprowadzenia do kaplicy sejmowej relikwii św. Gianny Beretty Molli oraz ustanowienia przez Sejm w 2004 r. Narodowego Dnia Życia  w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się...

(1703)
Więcej…

Spotkanie z córką św. Gianny Molli

środa, 30 marca 2016


Muśnięcie kawałka nieba, czyli spotkanie z córką św. Gianny Molli
30 marca przedstawiciele naszej Parafii, w tym wspólnoty Domowego Kościoła, mieli przyjemność wsiąść udział w niezwykłym spotkaniu w Sejmie z...

(1606)
Więcej…
Wrzesień 2023
29
Piątek
święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
BuaXua Calendar