Małżeństwo


 
"... Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela."
Mt (19, 5 - 6)

O Sakramencie Małżeństwa - <więcej>


Zasady przygotowania narzeczonych do małżeństwa
Św.  Jan  Paweł  II  bardzo  mocno  akcentował  potrzebę przygotowania  narzeczonych  do  Sakramentu  Małżeństwa:  „Bardziej  niż  kiedykolwiek,  w  naszych  czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia  rodzinnego.  …  Przygotowanie  do  małżeństwa należy  pojmować  i  urzeczywistniać  jako  proces  stopniowy i ciągły. Składa się ono z trzech podstawowych etapów,  którymi  są:  przygotowanie  dalsze,  bliższe  i bezpośrednie” (Familiaris Consortio, 66).
Ojciec Święty Franciszek także wiele troski poświęca małżeństwu i rodzinie. Często swoje słowo kieruje do ludzi młodych, którzy myślą o zawarciu małżeństwa. Szczególnie cenne są uwagi zawarte w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia: „Zachęcam  wspólnoty chrześcijańskie, by uznały, że towarzyszenie narzeczonym na drodze ich miłości jest dobrem dla nich samych. …  Istnieje wiele uprawnionych sposobów organizowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a każdy Kościół lokalny rozezna, który z nich jest najlepszy, zapewniając odpowiednią formację, która jednocześnie nie zniechęci młodych do sakramentu.  … Jest to rodzaj „inicjacji”  do  sakramentu  małżeństwa,  który  zapewni  im  niezbędne  elementy,  aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością” (Amoris Laetitia, 207).  

Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła zasady dotyczące przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. Są one normą obowiązującą we wszystkich diecezjach: „Niezależnie od katechizacji w szkole, należy w każdej parafii - jako program optymalny - prowadzić dla tej młodzieży roczną katechizację, przedmałżeńską, obejmującą co najmniej 25 spotkań, analogicznie do przygotowania przed I Komunią św., czy przed bierzmowaniem” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 25).
„Jeśli z poważnych racji, nie było możliwe powyższe przygotowanie, należy podjąć skróconą katechizację przedmałżeńską,  w  formie  przynajmniej 10 spotkań” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 26).  
„W  ramach  przygotowania  do  małżeństwa,  należy  przeprowadzić  co  najmniej  trzy  spotkania  z  narzeczonymi,  w  Parafialnej  Poradni  Rodzinnej” (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 31).                   
Biskup Henryk Tomasik

Trzy miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej w celu przeprowadzenia kanonicznego badania narzeczonych. Należy przynieść następujące dokumenty:

  • aktualną metrykę chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz;
  • dowody osobiste;
  • ostatnie świadectwo katechizacji;
  • świadectwo bierzmowania;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest tylko 3 miesiące), gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również  skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;

Poradnia Rodzinna

ul.Kielecka 12 (wikariat)

czynna w II i IV niedzielę miesiąca

od godz. 9.00 do 11.00


Małżeństwo nie tylko uświęca małżonków, ale jest też ludzkim wyrazem kultu i uwielbienia Boga.
Małżonkowie uświęceni łaską sakramentu zaczynają tworzyć Kościół domowy.

Jeżeli zależy Ci na rozwoju duchowym twojego małżeństwa przystąp do trzeciego kręgu Domowego Kościoła! ZAPRASZAMY - <więcej informacji>MODLITWA MAŁŻONKÓW - <więcej>


"Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje."

(1 Kor 13, 4-8)   

Wrzesień 2023
29
Piątek
święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
BuaXua Calendar