Pokuta


           

Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu udzielił Apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów.

Sakrament Pokuty ma nam pomóc uwolnić się od zła i grzechów.

Sakrament Pokuty i Pojednania odpuszcza wszystkie grzechy popełnione po Chrzcie Świętym.

Każdy grzech jest odwróceniem się od Boga, zerwanie więzi z Nim. Rani też więź z Kościołem.
Aby uzyskać odpuszczenie grzechów, należy spełnić 5 warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.

O Sakramencie Pokuty - <więcej>


Do sakramentu Pokuty i Pojednania można przystąpić w naszej Parafii podczas każdej Mszy Św. W Każdy pierwszy piątek miesiąca dodatkowa Msza św. o godz.8:00


JEZUS SAM ODPUSZCZA GRZECHY

 PARALITYK - Łk 5,17-26

"Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów."


NAWRÓCONA JAWNOGRZESZNICA - Łk 7, 36-50

"Odpuszczone są twoje grzechy." "Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju."


KOBIETA CUDZOŁOŻNA - J 8, 1-11

" I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz."Wrzesień 2023
29
Piątek
święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
BuaXua Calendar