Bierzmowanie

  

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

O Sakramencie Bierzmowania - <więcej>


Bierzmowanie odbywa się w naszej Parafii zazwyczaj raz w roku, w czerwcu. Do przyjęcia tego sakramentu przygotowujemy zarówno młodzież, jak i dorosłych.

BIERZMOWANIE - 2016r.

DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPI NA WAS...
13.06.2016r. , współpatron naszej Parafii, święty Antoni świętował swoją obecność pośród nas. Znów  dane  nam  było  wpatrywać  się  w  tę  niezwykłą  postać  świętego,  który,  mimo  dzielących nas wieków od Jego życia, jest nam bliski i nieustannie  obecny  w  naszej  codzienności.  Przyzwyczailiśmy  się,  że  św.  Antoni  jest  przywoływany szczególnie wtedy, gdy chcemy znaleźć rzecz zagubioną.  Doświadczenie  wiary  mówi,  że  często tak bywa, święty Antoni staje się skuteczny. Tymczasem Jego Patronat nie zamyka się wyłącznie na rzeczach zagubionych. On czuwa i wstawia się za nami  nieustannie,  szczególnie  wtedy,  gdy  zagubimy  się  w  naszym  życiu, gdy  stracimy  sens  naszej  drogi,  a  trudności  i  krzyże  przysłonią  nam  odwieczny cel.
Od wielu lat, w dniu odpustu parafialnego ku czci świętego Antoniego, gościmy w progach naszej świątyni Księdza Biskupa, który przybywa do nas z darem Ducha Świętego. Tak było także w tym roku. 13 czerwca, w samo południe, ks. Biskup Adam Odzimek położy ręce na młodych dziewczętach i chłopcach  z  trzecich  klas  gimnazjalnych,  a  Duch  Święty  zstąpi  na  nich, umocni i pośle ich z misją ewangelizowania świata.  Czy to tylko pobożne życzenie? Czy jest możliwe, by dokonała się w nich taka niezwykła przemiana, która przeniesie oczekiwany skutek?  Z  naszej  strony  potrzebna  jest  modlitwa  o  dar  umocnienia  tych  młodych serc. xdzh
  BIERZMOWANIE - 2014r.


W odpustową uroczystość ku czci świętego Antoniego ponad 80. gimnazjalistów przyjęło z rąk ks. Biskupa Adama Odzimka Sakrament Bierzmowania. Mamy nowych „świadków” Ewangelii i na nich z nadzieją, że opuszczając mury naszej prastarej świątyni, pójdą za wezwaniem Ducha Świętego, by swoim życiem i słowem ukazywać piękne oblicze człowieka . Mając na uwadze wielkie zadania jakie ich czeka, rodzi się pytanie: Czy podołają zadaniu? Czy starczy im odwagi i miłości? To wszystko zależy od tego jak przyjęli dary Ducha Świętego. Dziękuję młodzieży i ich rodzicom. Liczymy na waszą aktywność jako dojrzałych chrześcijan. xdzh


Wrzesień 2023
29
Piątek
święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
BuaXua Calendar